Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. Općenito

 Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Gospodarske zbornice Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i elektroničko poslovanje. Internet trgovinom PrviPoklon.com upravlja tvrtka Polona Ocepek s.p (u daljnjem tekstu “Trgovac”).

Registracijom u internet trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao njegova e-mail adresa te korisničku lozinku koju određuje sam korisnik. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju i povezuju korisnika s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj potvrđuje i jamči da je punoljetan, potpuno poslovno sposoban. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac.

Ovim Općim uvjetima definira se način poslovanja internet trgovine, prava i obveze posjetitelja, korisnika i kupca, te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz internet trgovine.

INTERNET TRGOVINA:

Novo polje cesta I /34, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakti:

e-mail: mailto:info@prvipoklon.com

NAZIV TVRTKE:

Anita Bosilj s.p

Novo polje cesta I /34, 1000 Ljubljana – Slovenija

Porezni broj: SI74016954

Porezni obveznik: NE

TRR: SI56 6100 0002 9060 577

BIC: HDELSI22

JMBG: 9645853000

Upis u upisnik AJPES: 316-10-00935-2024/2, AJPES, izpostava Novo mesto

Općim uvjetima utvrđuje se rad internetske trgovine Prvipoklon.com, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima regulira poslovni odnos između tvrtke i kupca.

Kupca obvezuju opći uvjeti koji su na snazi u trenutku kupnje (slanje internetske narudžbe). Pri naručivanju korisnika se uvijek podsjeća na opće uvjete i kupac pri slanju narudžbe potvrđuje svoje prihvaćanje općih uvjeta.

Vrste korisnika

Registracijom na web-stranici Prvipoklon.com postajete članom. Pravo kupnje u internetskoj trgovini imaju registrirani članovi i gosti koji izvrše brzu kupnju, a prije kupnje nisu se registrirali.
Pri registraciji u internetskoj trgovini posjetitelj će dobiti korisničko ime koje je jednako njegovoj adresi e-pošte te lozinku. Ako korisnik u bilo kojem trenutku želi promijeniti adresu e-pošte ili lozinku, to može učiniti u svojem korisničkom profilu.

 

2. Dostupnost informacija

Ponuditelj se obvezuje da će kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:

 • Identitet tvrtke (naziv tvrtke i sjedište, matični broj),
 • Kontaktne podatke (e-pošta, telefon),
 • Bitne karakteristike robe ili usluga (uključujući usluge nakon prodaje i jamstva), te rok valjanosti tih podataka,
 • Dostupnost proizvoda (bilo koji proizvod ponuđen na web mjestu trebao bi biti dostupan u razumnom roku),
 • Uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok isporuke),
 • Sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i mora se jasno pokazati uključuju li već poreze i troškove prijevoza, te rok valjanosti tih podataka,
 • Način plaćanja i dostave, te rok valjanosti tih podataka,
 • Vremensku valjanost ponude,
 • Rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustajanje (opis prava na povlačenje u skladu s člankom 43 ZVPot; u slučajevima kada kupac nema izričito pravo na odustajanje u skladu s člankom 43 ZVPot je o tome izričito informiran),
 • Objašnjenje žalbenog postupka, uključujući sve detalje o kontaktnoj osobi ili korisničkoj službi.

3. Ponuda proizvoda, vrijeme isporuke i prihvaćanje

Zbog prirode online poslovanja asortiman proizvoda u internet trgovini mijenja se i ažurira često i brzo.

Rok isporuke za proizvode koji su na zalihi je 1-3 radna dana za dostavne adrese u Hrvatski, osim ako dostavna služba ne dostavlja na pojedinu adresu dostave kasnije.

Svaki proizvod iz online trgovine dostupan je u razumnom roku.

4. Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućuje sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda iz internet trgovine:

gotovinom prilikom preuzimanja, u ovom slučaju vrijedi online cijena

 • uz avansni prijenos kupoprodajne cijene na transakcijski račun Trgovca nakon pripremljene ponude odn predračun, u kojem slučaju vrijedi online cijena
 • platnom ili kreditnom karticom (BA, Maestro, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa, Karanta, American Express),
 • Uz Paypal

5. Cijene i popusti

Online cijena odnosi se na sve registrirane korisnike internet trgovine.

Sve cijene u online trgovini izražene su u eurima i ne uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Sve cijene u web trgovini su cijene proizvoda i ne uključuju troškove dostave. Sve cijene vrijede samo za elektroničku narudžbu proizvoda putem internet trgovine. Popusti se ne sabiraju.

Sve cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost, stoga vrijede samo do svake promjene. Unatoč naporima Trgovca da pruži najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podaci o zalihama budu netočni. U slučaju iz prethodne rečenice te u slučaju promjene zaliha proizvoda tijekom obrade narudžbe, odnosno od trenutka predaje narudžbe do potvrde narudžbe, Trgovac će:

o tome obavještava korisnika (kupca) te u tom slučaju ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu ili je djelomično ili u cijelosti otkazati;

ili omogućiti korisniku (kupcu) odustajanje od kupnje te mu ujedno ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Postupak kupnje

6.1. Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

Korisniku (kupcu) su u procesu kupnje dostupni sljedeći tehnički koraci: prijava na internetsku trgovinu putem e-mail adrese ili korisničke lozinke, ukoliko je korisnik (kupac) prethodno kreirao korisnički račun

traženje pojedinog proizvoda u asortimanu u online trgovini; izbor proizvoda za kupnju; dodavanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu;

određivanje količine proizvoda koji se kupuje u košarici za kupnju;

pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini s uključenim obračunatim porezom, ukoliko je isti obračunat;

odabir načina isporuke proizvoda

odabir načina plaćanja

pregled narudžbe s odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave, ukoliko su isti obračunati, te potvrdu i predaju narudžbe te time i završetak kupnje.

6.2. Tehnološka sredstva koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije narudžbe

Prije predaje narudžbe, korisniku (kupcu) je putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • vidjeti i pregledati koje je proizvode odabrao i dodao u košaricu;
 • vidjeti i pregledati cijenu pojedinog proizvoda i ukupnu cijenu cjelokupne odabrane količine pojedinog proizvoda;
 • mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračunava novu cijenu tako promijenjene količine;
 • uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice i
 • obračunava pripadajući porez, prema poreznoj stopi koja se primjenjuje na odabrani proizvod i njegovoj cijeni (poreznoj osnovici).

Prije potvrde narudžbe, korisniku (kupcu) je omogućeno da putem grafičkog korisničkog sučelja, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • mijenja odabrani način isporuke proizvoda;
 • mijenja odabrani način plaćanja i
 • pregledava i odobrava pojedinačne izmjene.

6.3. Narudžba prihvaćena

Nakon predaje narudžbe, korisnik (kupac) putem e-maila od Trgovca dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena.

7. Kupoprodajni ugovor

Kupcu proizvoda u dječjoj internet trgovini trgovac izdaje pisani račun s navedenim troškovima i obrazloženjem prava na odustanak od kupnje uz povrat kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbenice elektronički je pohranjen na poslužitelju Trgovca i dostupan je korisniku (kupcu) u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklapa se na slovenskom jeziku.

Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) sklopljen je u trenutku kada Trgovac potvrdi narudžbu. Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti kupnje su fiksni i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

8. Pravo na odustanak od kupnje, povrat proizvoda

Korisnik (kupac) ima pravo na kontakt e-mail adresu info@prvipoklon.com u roku od 14 dana od dana primitka naručenih proizvoda obavijestiti Trgovca da odustaje od kupoprodajnog ugovora, te nije dužan navesti razlog za takvu odluku. Povrat neiskorištenih kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za raskid kupoprodajnog ugovora smatra se obavijesti o raskidu. Jedini trošak koji korisnik (kupac) ima zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora je trošak povrata proizvoda Trgovcu.

Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku od 14 dana od poslane obavijesti o odustajanju od ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene, nekorištene, u originalnoj ambalaži i u istoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, oštećeni, izgubljeni ili im je došlo do smanjenja količine bez krivnje korisnika (kupca).

Za vraćene proizvode, Trgovac će korisniku (kupcu) vratiti uplaćeni iznos ili iskorišteni poklon bon u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka poruke o odustajanju, ali iskorištene promotivne kodove i druge popuste neće vratiti. vratiti korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa Trgovac provodi na isti način na koji je izvršeno plaćanje u Internet trgovini (Paypal, uplata na osobni ili transakcijski račun korisnika (kupca),…).

Obrazac za odustanak od ugovora o artiklu dostupan je korisnicima: OVDJE

U slučaju robe koja se ne može vratiti poštom, Trgovac od kupca naplaćuje troškove povrata robe prema cjeniku s ugovornim partnerom za pružanje usluga prijevoza.

 

9. Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je to navedeno na računu ili jamstvenom listu. Jamstvo vrijedi prema uputama i uvjetima navedenim na jamstvenom listu i uz predočenje računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu. Informacije o jamstvu također su navedene kada je proizvod predstavljen u dječjoj online trgovini. Ako u internetskoj trgovini nema podataka o jamstvu, tada proizvod nema jamstvo.

Korisnik (kupac) jamstvo može ostvariti kod Trgovca ili izravno od proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Kupac može ostvariti jamstvo uz jamstveni list i račun. Troškove dostave oglašenog proizvoda kupac snosi sam. Proizvođač ili svoj ovlašteni servis dužan je izvršiti jamstveni popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na popravak, u suprotnom zamijeniti proizvod drugim, istovrijednim proizvodom u besprijekornom stanju.

Za materijalne nedostatke robe koji se pokažu u roku od dvije godine od primitka robe odgovara trgovac sukladno ZVPOT-u.

10. Dostava

Trgovac će naručene proizvode isporučiti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partner Trgovca za dostavu pošiljaka je GLS, Pošta Slovenije i DPD. Trgovac zadržava pravo odabira druge dostavne službe ukoliko će mu to omogućiti učinkovitije izvršenje narudžbe.

U slučaju preuzimanja proizvoda pouzećem, kupac plaća i poštanske troškove.

11. Sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. U te svrhe trgovac koristi 128-bitni SSL certifikat izdan od strane ovlaštene organizacije.

Trgovac se brine za sigurne autorizacije i transakcije kreditnim karticama. Autorizacije kreditnih kartica provode se u stvarnom vremenu uz trenutnu provjeru podataka iz banaka. Podaci o kartici nisu pohranjeni na poslužitelju trgovca.

Za sigurnost je odgovoran i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

12. Politika privatnosti

Politika privatnosti, koja je dostupna ovdje, također je dio ovih Općih uvjeta.

14. Odgovornost

Trgovac čini sve kako bi podaci objavljeni u njegovoj internetskoj trgovini bili ažurni i točni, no karakteristike proizvoda ili rokovi isporuke mogu se promijeniti tako brzo da Trgovac propusti ispraviti podatke objavljene u dječjoj internetskoj trgovini u pravovremeno. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama te mu omogućiti odustanak od narudžbe ili promjenu narudžbe (vidi točku 5.).

Iako se Trgovac trudi osigurati točne fotografije proizvoda koji se prodaju u dječjoj online trgovini, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije ne jamče karakteristike proizvoda.

Od trenutka predaje pošiljke s naručenim proizvodima u poštanski ured, trgovac ne odgovara za slučajeve fizičkog oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke, kao i ako sadržaj pošiljke nedostaje ili ako se na pošiljci vidi znakove otvaranja. U navedenim slučajevima korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod dostavne službe odn odbiti oštećeni paket. Trgovac će se zajedno s dostavnom službom pobrinuti da se reklamacija riješi u najkraćem mogućem roku.

15. Prigovori, sporovi i primjena prava

Trgovac se pridržava važećih propisa iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sustav rješavanja reklamacija i ima imenovanu osobu s kojom se korisnik (kupac) u slučaju problema može obratiti telefonom ili e-mailom. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti na email info@prvipoklon.com. Korisnik (kupac) može podnijeti prigovor na e-mail adresu info@prvipoklon.com. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor i obavijestiti korisnika (kupca) koliko će ga dugo obrađivati te ga obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi da eventualne sporove riješi mirnim putem. Ukoliko se sporazumno rješenje spora ne postigne, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) isključivo je mjesno nadležan sud u Ljubljani. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici elektroničkog poslovanja međusobno priznaju valjanost elektroničkih poruka pred sudom.

Za ove Opće uvjete i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) primjenjuje se i primjenjuje slovensko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnog privatnog prava koja upućuju na primjenu nekog drugog prava. .

Na sve odnose te prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obveznog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

Sukladno zakonskim normama Prvipoklon.com. ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji potrošač može pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Prvipoklon.com., koji kao pružatelj roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu, na svojim web stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22/EZ.

 1. Izmjene općih uvjeta poslovanja

Ove opće uvjete može promijeniti u bilo kojem trenutku u skladu sa svojom odlukom. Prvipoklon.com će korisnike obavijestiti o promjenama općih uvjeta na uobičajeni pouzdan način (objavom na web-stranici). Smatra se da korisnik pristaje na izmjene općih uvjeta ako ovo web-stranicu i internetsku trgovinu nastavi upotrebljavati nakon objave izmjena.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1.1 2023.
Dodatne informacije o upotrebi web-stranice i internetske trgovine korisnicima su dostupne putem adrese info@prvipoklon.com.

Košarica
Wishlist
Recently Viewed
Kategorija