Zaštita osobnih podataka

1. Općenito

 

U tvrtki PrviPoklon.com poštujemo vaše osobne podatke odgovorno obrađujemo i pažljivo čuvamo.

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internet stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Korištenjem internetske stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove politike privatnosti, ako za pojedine slučajeve nisu potrebni dodatni oblici pristanka.

Sve naše aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-1, Sl. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT, Sl. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.).

Budući da smo svjesni da vam vaša privatnost i poznavanje procesa obrade vaših osobnih podataka puno znače, pozivamo vas i da više o pojedinačnim segmentima zaštite osobnih podataka pročitate u smjernicama Povjerenika za informacije koji na području Slovenije djeluje kao nadležno državno tijelo za kontrolu zakonskog okvira za zaštitu osobnih podataka

Podaci se prikupljaju na temelju osobnog pristanka pojedinca i na određeno razdoblje od 5 godina, odnosno, ako Zakonom o zaštiti osobnih podataka nije drukčije određeno, za predviđeno vrijeme. Prvipoklon.com podatke može posredovati samo ugovornom korisniku podataka. Dostavnoj službi In Time d.o.o Slovenia ćemo povjeriti ime i prezime korisnika, adresu za dostavu, telefonski broj i e-mail adresu.

 

2. Korištenje osobnih podataka

Za potrebe pružanja usluga koje nudi, Trgovac prikuplja, vodi, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

  • ime i prezime;
  • adrese za dostavu;
  • tvrtka ili naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);
  • email adresa (korisničko ime);
  • lozinka u šifriranom obliku;
  • kontakt telefon;
  • zemlja prebivališta;
  • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce u internetskoj trgovini;
  • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno unese u svoj profil.

Za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka koje korisnici unose ne odgovaramo.

3. Kolačići i IP adrese

Trgovac svakom korisniku na početku korištenja dječje internet trgovine svakom korisniku dodjeljuje kolačić za identifikaciju, praćenje košarice i osiguranje sljedivosti (tzv. „kolačić“), koji se pohranjuje u memoriju poslužitelja samo na vrijeme trajanja posjeta dječjoj online trgovini i briše se nakon sat vremena neaktivnosti. Trgovac također može pohraniti neke trajne kolačiće na računalo korisnika, kao npr identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za identifikaciju prilikom sljedećeg posjeta web trgovini ili ocjenjivanja artikala, uz pomoć kojeg korisnik zna koje je artikle već ocijenio, a posredno i kolačiće vanjske usluge Google Analytics. , koji služe za analizu posjeta web stranici. Trgovac može koristiti te podatke u anonimiziranom sumarnom obliku za potrebe statističke analize. U svrhu osiguranja internetske sigurnosti, Trgovac prikuplja i IP adrese s kojih korisnici pristupaju internetskoj trgovini.

4. Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, trgovac je dužan štititi osobne podatke korisnika svoje internet trgovine. Ni pod kojim uvjetima trgovac neće pružiti osobne ili druge korisničke podatke trećoj strani ili neće dopustiti trećoj strani uvid u osobne ili druge podatke korisnika, osim ako to od njega zahtijevaju tijela državne vlasti, ako je takva obveza propisana zakonom, ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno radi postupka pred sudovima ili drugim tijelima državne vlasti te radi zaštite i ostvarivanja pravnim interesima Trgovca.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik dati prilikom registracije u dječju internet trgovinu, kao i prilikom naručivanja proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Trgovac neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi na bilo koji način oštetila korisnika ili drugu uključenu osobu. Trgovac neće koristiti korisničke podatke za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili s kojim će se on složiti. Podatke u anonimiziranom sumarnom obliku trgovac može koristiti za potrebe statističke analize. Tajnost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti povrijeđena ni u kojem obliku.

Trgovac će dostavnim službama (npr.In Time d.o.o,  Pošta Slovenije, DHL, GLS itd.) povjeriti samo potrebne podatke za dostavu proizvoda kupljenih u dječjoj internet trgovini (podatke o primatelju i adresu za dostavu). Putem e-maila i kontakt broja, Trgovac će kontaktirati korisnika ukoliko je to potrebno radi kupnje u internet trgovini ili ako dođe do problema tijekom procesa registracije ili kupnje u online trgovini.

5. Provedba politike privatnosti

Sve osobe zaposlene u Trgovcu na puno ili nepuno radno vrijeme koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka te su dužne pridržavati se ovih odredbi o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika PrviPoklon internet trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi na neodređeno vrijeme i nakon prestanka odnosa s Trgovcem.

Registrirani korisnici mogu prestati koristiti internetsku trgovinu u bilo kojem trenutku i mogu otkazati svoju registraciju. Oni to čine tako da Trgovca obavijeste pisanim putem o poništenju svoje registracije. Prije podnošenja izjave o poništenju registracije, korisnik je dužan podmiriti sve dospjele obveze prema Trgovcu iz kupnje obavljene u internetskoj trgovini. Trgovac će u okviru ove politike privatnosti čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika dječje internet trgovine i u slučaju otkazivanja registracije.

6. Dodatna objašnjenja

Ako imate pitanja, problema ili komentara u vezi s ovom politikom privatnosti, možete nam ih poslati na e-mail adresu: info@prvipoklon.com

Košarica
Wishlist
Recently Viewed
Kategorija